Zo zijn we ontstaan

Van Recreatiewerk naar Animatie Compagnie

In eerste instantie begonnen wij als Stichting Recreatiewerk Zeeland. Deze stichting had mede tot doel het bevorderen van het toerisme in Zeeland en was onderdeel van het landelijk netwerk van het Nederlands Centrum voor Recreatiewerk (NCR). Recreatiewerk Zeeland is in een later stadium omgezet tot Recreatiewerk Zuid Nederland en werd gesubsidieerd door de drie zuidelijke provincies en de landelijke overheid. Zo rond het eind van de jaren ’90 is besloten om van verdere subsidie af te zien en de stichting over te dragen aan de toenmalige directeur, Sip Minnes. Sip heeft vanaf dat moment, samen met zijn vrouw Sien, er een commercieel bedrijf van gemaakt.

Na de nodige voorbereidingen is in 1999 de naam veranderd in de Animatie Compagnie. Dat was niet alleen van belang om het 'softe' imago van ons af te schudden. De naamsverandering gaf tegelijkertijd aan dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen. De recreatiewerkers heten vanaf dat moment recreatie-entertainers, er wordt volop ingezet op professionele programma’s en vooral opleiding van alle medewerkers krijgt een veel belangrijkere rol. De Animatie Compagnie vervult vanaf dat moment een hoofdrol in de wereld van animatie in de verblijfsrecreatie.

Een familiebedrijf, beter en uitgebreider

Door de opzet van het bedrijf en de keuzes die gemaakt zijn, functioneert de Animatie Compagnie als een echt familiebedrijf. Dat blijkt ook uit het feit dat Bram - de zoon van - in 2001 in het bedrijf komt werken. In de tussenliggende jaren breidt de Animatie Compagnie flink uit, zowel qua werkzaamheden als werkgebied. Niet alleen komen de bedrijven waar teams worden geplaatst nu uit heel Nederland, ook in het buitenland - met name Frankrijk en Duitsland - worden nu recreatie-entertainers geplaatst.

In 2010 neemt Bram de directie over van zijn ouders en na een betrekkelijk lange inwerkperiode komt het bedrijf definitief in 2015 in zijn bezit. Al in 2010 besluit Bram dat het van belang is om de diensten van de Animatie Compagnie verder uit te breiden en te zorgen voor een completer aanbod.
Om dit te realiseren neemt hij in 2011 Qui Vive Evenementen en Attractieverhuur uit Middelburg over. Mede door deze overname, maar ook doordat in de afgelopen jaren de rest van het aanbod sterk verbeterd en verruimd is, kunnen vanaf dat moment alle klanten voor alle denkbare diensten terecht bij Qui Vive en de Animatie Compagnie uit Middelburg.

sip